Ban TGĐ

15/04/2013

Share

1. Mr. ĐỖ MINH PHÚ 

Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI

– Ngày tháng năm sinh: 11/09/1953

– Vài nét về bản thân:

– 1990 -1992: Tổng giám đốc Công ty Liên doanh Đá quý VIGEMTEC.

– 1993 -1995: Trưởng phòng nghiên cứu Công nghệ xử lý Đá quý Viện Khoa học Vật liệu, Viện Khoa học Việt Nam.

– 1994 – 2006: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Phát triển Công nghệ & Thương mại TTD.

– 2007 – nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI (Tiền thân là Công ty Phát triển Công nghệ & Thương mại TTD).

Ngoài ra:

– Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý SJC Hà Nội.

– Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý SJC Đà Nẵng.

– Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đá quý & Vàng Yên Bái.

– Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch Hà An.

– Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Tiên Phong (Tienphongbank)

– Phó Chủ tịch HĐQT khu công nghiệp hỗ trợ phía Nam Hà Nội

– Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xuất nhập khẩu Hàng tiểu thủ Công nghiệp Sài Gòn (Artex Sài Gòn)

– Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh Vàng Việt Nam.

– Đại sứ của Hiệp hội Đá quý Quốc tế tại Việt Nam.

– Phó Chủ tịch Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Hoa Kỳ.

– Ủy viên BCH Hội Mỹ nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam

2. Mr. DƯƠNG ANH TUẤN

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI

– Ngày tháng năm sinh: 05/07/1960

– Vài nét về bản thân:

* 1981 – 1990: Cán bộ nghiên cứu Công nghệ Vật liệu & Ngọc học Viện Vật lý, Viện Khoa học Việt Nam.

* 1990 – 1993: Trưởng phòng kỹ thuật đá quý Công ty Liên doanh Đá quý VIGEMTEC.

* 1994 – 2006: Trưởng phòng kỹ thuật đá quý Công ty Cổ phần Phát triển Công nghệ & Thương mại TTD.

* 2007 – nay: Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối SX Trang sức và Chế tác Đá quý Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI.

Ngoài ra:

– Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vàng bạc đá quý SJC Hà Nội

– Chuyên gia Đá quý Viện khoa học Vật liệu, Viện khoa học & Công nghệ Quốc gia

3. Ms. ĐỖ VŨ PHƯƠNG ANH

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI

– Ngày tháng năm sinh: 14/10/1980

– Vài nét về bản thân:

* Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh cao cấp của trường Đại học Tổng hợp Hawaii, Hoa Kỳ.

* Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc Phụ trách Khối Hành chính – Nhân sự, Khối Marketing kiêm Tổng kiểm soát của Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI.

* Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty CP Vàng bạc đá quý SJC Hà Nội.

* Phó Tổng giám đốc phụ trách khối Hành chính – Nhân sự Công ty CP Diana.

* Giảng viên Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội.

4. Mr. ĐỖ MINH ĐỨC

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI

– Ngày tháng năm sinh: 25/08/1983

– Vài nét về bản thân:

* Cử nhân Kinh tế, Đại học City, Vương quốc Anh.

* Thạc sĩ Marketing Đại học Westminster, Vương quốc Anh.

* Chuyên gia đá quý GIA (Gemology Institute of America)

* Ủy viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng giám đốc phụ trách khối Kinh doanh Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI

* Giảng viên Đại học Kinh tế – Đại học Quốc gia Hà Nội.