mua bán vàng an toàn tiện lợi

Không cần đến cửa hàng
"Vàng" được đánh giá là kênh đầu tư an toàn giữa những biến động kinh tế - tài chính toàn cầu ở thời điểm hiện tại so với việc gửi tiền nhận lãi suất ngân hàng hay đầu tư vào thị trường chứng khoán. Thay vì giao dịch truyền thống tại các cửa hàng, trung tâm vàng; các nhà đầu tư sẽ được trải nghiệm một hình thức mua bán vàng vật chất trực tuyến dựa trên nền tảng công nghệ số eGold của DOJI với nhiều lợi ích.
trải nghiệm ngay
giá vàng trong nước
SJC HN Lẻ
AVPL HN
SJC HCM Lẻ
AVPL HCM
SJC ĐN Lẻ
AVPL ĐN
SJC CT Lẻ
AVPL CT
KNT + KTT + Kim Giáp
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng)
Mua
7,800
7,800
7,850
7,850
7,800
7,800
6,645
6,645
7,800
7,595
Bán
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
8,000
6,700
6,700
8,000
7,720

Cập nhập lúc: 12:14 22-07-2024

giá vàng trang sức tại Hà Nội
SJC
AVPL
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng)
KTT + Kim Giáp
Phi SJC
Nữ Trang 9999
Nữ Trang 999
Nữ trang 99
Giá Nguyên Liệu 18k
Giá Nguyên Liệu 16K
Giá Nguyên Liệu 15K
Giá Nguyên Liệu 14K
Giá Nguyên Liệu 10K
Mua
7,800
7,800
7,595
7,800
7,547
7,475
7,465
7,395
4,400
4,300
4,031
3,100
2,988
Bán
8,000
8,000
7,720
8,000
7,617
7,675
7,665
7,630
-
-
-
-
-

Cập nhập lúc: 12:14 22-07-2024

giá vàng trang sức tại Hồ Chí Minh
SJC
AVPL
KNT+ KTT + Kim Giáp
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng)
Nữ Trang 999.9
Nữ Trang 999
Nữ Trang 99
Giá Nguyên Liệu 18k
Giá Nguyên Liệu 16K
Giá Nguyên Liệu 15K
Giá Nguyên Liệu 14K
Giá Nguyên Liệu 10K
Mua
7,850
7,850
7,800
7,595
7,520
7,510
7,395
-
4,300
4,031
3,100
2,988
Bán
8,000
8,000
8,000
7,720
7,715
7,705
7,630
-
-
-
-
-

Cập nhập lúc: 12:14 22-07-2024

giá vàng trang sức tại Đà Nẵng
SJC
AVPL
KNT + KTT + Kim Giáp
Nhẫn Tròn 9999 (Hưng Thịnh Vượng)
Nữ trang 999.9
Giá Nguyên Liệu 18K
Giá Nguyên Liệu 16K
Giá Nguyên Liệu 15K
Giá Nguyên Liệu 10K
Mua
7,800
7,800
7,800
7,595
7,475
4,400
4,300
4,031
2,988
Bán
8,000
8,000
8,000
7,720
7,675
-
-
-
-

Cập nhập lúc: 12:14 22-07-2024