Các Công ty
thành viên trực thuộc

Công ty TNHH Thế Giới Kim Cương

Công ty CP TGKC

Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản DOJILAND

Công ty CP VBĐQ SJC Hà Nội

Công ty CP VBĐQ SJC Đà Nẵng

Công ty TNHH Bất động sản Blue Star

Công ty CP Khu du lịch Sinh thái Tam Đảo

Công ty TNHH Xây lắp và Kỹ thuật Phúc Thịnh

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Bông Sen Đỏ

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại DOJI

Công ty cổ phần đá quý và vàng Yên Bái

Công ty Cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Địa ốc Châu Lục

Công ty CP XNK Văn hóa phẩm

Công ty CP TM Hải Phòng Plaza

Cấu trúc các công ty Tập đoàn

Các công ty liên kết góp vốn

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TP Bank)

Công ty CP Đầu tư & Phát triển N&G

Công ty CP Diana Unicharm

Công ty Đầu tư & Khoáng sản Yên Bái