Khen thưởng và vinh danh tiêu biểu

Với những nỗ lực không ngừng, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI liên tục nhận được những bằng khen, giải thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các Bộ, Ban ngành Trung ương dành cho các sản phẩm, thương hiệu và cá nhân lãnh đạo xuất sắc:
 • Huân chương Lao động Hạng Nhất (Năm 2019)

  Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam năm 2019.

 • Huân chương Lao động Hạng Nhì (Năm 2014)

  Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam năm 2014

 • Huân chương Lao động Hạng Ba (Năm 2011)

  Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2006-2010 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam năm 2011

khen thưởng và
vinh danh khác

KHEN THƯỞNG VÀ VINH DANH
CỦA TẬP ĐOÀN

A HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG
 • Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam năm 2019.
 • Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam năm 2014.
 • Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2006-2010 góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam năm 2011.
II. CỜ THI ĐUA

   1.  Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

 

 • Cờ thi đua Chính phủ “Đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, đẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2017” của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam năm 2018
 • Cờ thi đua Chính phủ “Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2012” của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam năm 2013

 

   2.  Cờ thi đua của Thành phố Hà Nội

 

 • Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2016” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội năm 2017
 • Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2015” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội năm 2016
 • Cờ thi đua “Đơn vị có thành tích trong phong trào thi đua khối doanh nghiệp năm 2013” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội năm 2014
 • Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2012” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội năm 2012
 • Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc phong trào thi đua năm 2011” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội năm 2011
III. BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ “Đã có nhiều đóng góp trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn TP Hà Nội” của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam năm 2020.
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ “Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2007 – 2009, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc” của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam năm 2009.
IV. BẰNG KHEN CỦA CÁC BỘ BAN NGÀNH
 • Bằng khen  “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 – 2020 ” của Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam năm 2020.
 • Bằng khen “Đã chấp hành tốt chính sách, pháp luật về thuế năm 2019” của Cục trưởng Cục thuế TP Hà Nội năm 2020.
 • Bằng khen “Đã có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động ngân hàng” của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2019.
 • Bằng khen “Đã có nhiều ứng dụng khoa học và công nghệ góp phần thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh” của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
 • Bằng khen “Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công Thương Việt Nam, nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công ty 28/7/1994 – 28/7/2019” của Bộ trưởng Bộ Công thương năm 2019.
 • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016” của Bộ trưởng Bộ Công Thương năm 2017.
 • Bằng khen “Đã có nhiều thành tích đóng góp cho hoạt động ngành ngân hàng Việt Nam” của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 2013.
 • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2012” của Bộ trưởng Bộ Công thương năm 2013.
 • Bằng khen “Doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ tiêu biểu năm 2010” của Bộ trưởng Bộ Công thương năm 2010.
 • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong SXKD góp phần phát triển ngành Công thương năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Công thương năm 2010.
 • Bằng khen “Đã tích cực tham gia chiến dịch bán hàng giảm giá kích cầu du lịch năm 2010” của Sở Công thương TP Hà Nội năm 2010.
 • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD và đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam năm 2009” của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI năm 2009.
 • Bằng khen “Doanh nghiệp xuất sắc toàn quốc năm 2009” của Bộ trưởng Bộ Công Thương năm 2009.
V. BẰNG KHEN CỦA UBND TP HÀ NỘI
 • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô năm 2015” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội năm 2016.
 • Bằng khen “Đã tích cực ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình an sinh xã hội Thành phố Hà Nội năm 2014 – 2015 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội năm 2015.
 • Bằng khen “Đã có thành tích trong phong trào thi đua khối Doanh nghiệp năm 2014” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội năm 2015.
 • Bằng khen “Đã có thành tích trong các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội năm 2010.
 • Bằng khen “Đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2010” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội năm 2010.
 • Bằng khen “Đã có thành tích trong tháng khuyến mại Hà Nội 2009” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội năm 2009.
 • Bằng khen “Đã có thành tích công tác xuất khẩu năm 2008” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội năm 2009.

B DANH HIỆU THI ĐUA

Thế Giới Kim Cương – thành viên Tập đoàn DOJI đạt Top 10 Thương hiệu Mạnh Quốc gia 2023
Top 10 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả nhất năm 2023 - ngành Bán lẻ
Top 50 Doanh nghiệp Sáng tạo và Kinh doanh hiệu quả nhất năm 2023 - Bảng xếp hạng chung
Top 10 Công ty bán lẻ uy tín trong 7 năm liên tiếp năm (2017 - 2023) do Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam - Vietnam Report bình chọn
Giải thưởng Thương hiệu Quốc Gia Việt Nam do Bộ Công thương bình chọn trong 12 năm liên tiếp (từ năm 2010 đến năm 2022)
DOJI LAND được vinh danh Top 20 Thương hiệu nổi tiếng Đất Việt năm 2022
DOJI LAND nhận Giải thưởng Top 50 Nhãn hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2022 của Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam
Giải thưởng “Cúp Thăng Long” do UBND thành phố Hà Nội trao tặng năm 2022
Cúp Thăng Long của Chủ tịch UBND TP Hà Nội năm 2020
14 năm liên tiếp được vinh danh Top 5 Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (2010 - 2023)
Xếp hạng Doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam (Theo VNR 500): Top 5/500 trong 13 năm liên tiếp (từ năm 2010 đến năm 2023), trong đó 3 năm liên tiếp 2012, 2013, 2014 xếp vị trí thứ 1
Giải thưởng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam năm 2020 do Bộ Công thương trao tặng cho 3 dòng sản phẩm: Trang sức kim cương Diamond House; Trang sức gắn đá màu GemsCity; Trang sức cưới Wedding Land
Top 15 Thương Hiệu Mạnh Việt Nam do Thời báo Kinh tế Việt Nam bình chọn trong 8 năm liên tiếp (từ năm 2010 đến năm 2017)
Giải Vàng “Chất lượng Quốc gia 2016” của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam năm 2017
Giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp có dịch vụ thương hiệu Việt xuất sắc năm 2017 của Bộ Công thương
Giải Bạc “Chất lượng Quốc gia 2015” của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam năm 2016
Doanh nghiệp Thương mại dịch vụ Việt Nam xuất sắc năm 2013, năm 2016 do Bộ Công thương bình chọn
Top 10 Doanh nghiệp tiêu biểu xuất sắc có sản phẩm đạt tỷ lệ nội địa hóa cao năm 2015 do Bộ Công thương bình chọn năm 2015
Top 10 Doanh nghiệp Thương mại Dịch vụ tiêu biểu do Bộ Công thương bình chọn năm 2010, năm 2013
Top 50 Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam năm 2012 do Viện Sở hữu trí tuệ Việt Nam bình chọn năm 2012
Thương hiệu mạnh nhất ngành Mỹ Nghệ Kim hoàn Đá quý Việt Nam do Hội Mỹ nghệ KHĐQ Việt Nam bình chọn năm 2011
Nhãn hiệu nổi tiếng Việt Nam do Hội sở hữu trí tuệ Việt Nam bình chọn năm 2010
Doanh nghiệp tiêu biểu 1000 năm Thăng Long - Hà Nội của BTC Chương trình Trí tuệ Thăng Long năm 2010
Danh hiệu “Quả Cầu vàng – Tinh hoa Việt Nam” của Ban Thi đua khen thưởng Trung ương năm 2009
Danh hiệu “Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp năm 2009” của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam – VCCI năm 2009
Cúp Sen Vàng – Thương hiệu nổi tiếng Việt Nam và Quốc tế của Liên hiệp hội khoa học Việt Nam năm 2009
Cup Thăng Long của Chủ tịch UBND TP Hà Nội năm 2009

C GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ

DOJI LAND được trao Giải Doanh nghiệp xuất sắc châu Á (APEA 2022)
DOJI LAND được vinh danh là Nhà phát triển BĐS đột phá nhất Đông Nam Á 2022 tại Lễ trao giải thưởng quốc tế Dot Property Southeast Asia Awards
Doanh nghiệp xuất sắc châu Á 2021 do Jewellery World Awards (JWA Awards) bình chọn
Giải thưởng Doanh nghiệp xuất sắc trong ngành bán lẻ của Asia Pacific Enterprise Awards (APEA) năm 2020
Vinh danh Doanh nghiệp xuất sắc Châu Á Thái Bình Dương tại JNA Awards do Tạp chí Jewellery News Asia bình chọn năm 2020
Xếp hạng 750 Doanh nghiệp gia đình lớn nhất thế giới do Family Capital với sự hỗ trợ của PwC bình chọn năm 2020

Khen thưởng cá nhân

KHEN THƯỞNG VÀ VINH DANH CỦA CHỦ TỊCH HĐSL
ĐỖ MINH PHÚ

A HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG
 • Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2014 đến năm 2018, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” năm 2019.
 • Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2009 đến năm 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam năm 2014.
 • Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước “Đã có nhiều thành tích trong công tác từ năm 2007 đến năm 2011, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam năm 2012.
II. BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 • Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ “Đã có thành tích trong công tác đầu tư sản xuất góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam năm 2016.
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ “Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện đề án Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam năm 2013.
 • Bằng khen của Thủ Tướng Chính phủ “Đã có nhiều thành tích trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc” của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam năm 2011.
III. BẰNG KHEN CỦA BỘ BAN NGÀNH
 • Bằng khen “Vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp cho sự nghiệp phát triển của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam giai đoạn 2012-2018” của Chủ tịch Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam năm 2019.
 • Bằng khen “Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công Thương Việt Nam, nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công ty 28/7/1994 – 28/7/2019” của Bộ trưởng Bộ Công thương năm 2019.
 • Bằng khen “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu toàn quốc năm 2016 – Cúp Thánh Gióng” của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.
 • Bằng khen “Doanh nhân xuất sắc Thương mại dịch vụ Việt Nam 2016” của Bộ trưởng Bộ Công thương.
 • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công Thương” của Bộ Công thương năm 2016.
 • Bằng khen “Đã có thành tích đóng góp cho hoạt động ngân hàng Việt Nam” của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước năm 2013.
 • Bằng khen “Doanh nhân xuất sắc Thương mại dịch vụ Việt Nam 2013” của Bộ trưởng Bộ Công thương.
 • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công thương VN năm 2011” của Bộ trưởng Bộ Công thương.
 • Bằng khen “Doanh nhân đất Việt thế kỷ 21” của Liên hiệp hội khoa học Việt Nam năm 2009.
 • Bằng khen “Doanh nhân xuất sắc toàn quốc năm 2009” của Bộ Công thương.
 • Bằng khen “Đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2009” của Bộ trưởng Bộ Công thương.
 • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp phát triển Hội Mỹ nghệ Kim Hoàn Đá quý Việt Nam” của Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim Hoàn Đá quý Việt Nam.
IV. BẰNG KHEN CỦA UBND TP HÀ NỘI
 • Bằng khen “Đã có thành tích trong phong trào thi đua Khối Doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hà Nội năm 2015” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
 • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển kinh tế – xã hội của Thủ đô năm 2015” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
 • Bằng khen “Đã có thành tích trong phong trào thi đua khối Doanh nghiệp năm 2014” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
 • Bằng khen “Đã có thành tích trong phong trào thi đua khối các DN trên địa bàn Hà Nội năm 2012” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
 • Bằng khen “Đã có thành tích trong phong trào thi đua khối các DN trên địa bàn Hà Nội năm 2011” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
 • Bằng khen “Đã có thành tích trong các hoạt động kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội năm 2010.
 • Bằng khen “Đã có thành tích trong phong trào thi đua khối các DN trên địa bàn Hà Nội năm 2010” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
 • Bằng khen “Nhà doanh nghiệp giỏi năm 2009” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.
 • Bằng khen “Đã có thành tích trong phong trào thi đua khối các DN trên địa bàn Hà Nội năm 2009” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

B DANH HIỆU THI ĐUA

Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua Thành phố Hà Nội” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội năm 2015, năm 2020, năm 2023
Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2019 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội
Danh hiệu “Vì sự nghiệp Xây dựng Thủ đô” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội năm 2014
Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển ngành Công thương Việt Nam” của Bộ trưởng Bộ Công thương năm 2013
Danh hiệu “Doanh nhân tiêu biểu 1000 năm Thăng Long – Hà Nội” của Ban TC chương trình “Trí tuệ Thăng Long Hà Nội” năm 2010
Danh hiệu “Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh Gióng năm 2010” của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Danh hiệu “Top 10 Doanh nhân Thương mại Dịch vụ xuất sắc năm 2010” của Bộ Công thương

C GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ

Danh hiệu Giáo sư danh dự của Liên đoàn Hàn lâm Oxford, Vương quốc Anh năm 2021
Doanh nhân xuất sắc khu vực châu Á - Thái Bình Dương do Tổ chức Enterprise Asia bình chọn năm 2019

D CÁC SÁNG KIẾN ĐƯỢC SỞ KH & CN TP HÀ NỘI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Xây dựng bảo tàng đá quý duy nhất tại Việt Nam để giới thiệu tiềm năng đá quý Việt Nam cho du khách trong và ngoài nước, năm 2020
Đưa sản phẩm đá Ruby Sao được khai thác và chế tác tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI ra nhập thị trường thế giới, năm 2018
Sản xuất dây chuyền vàng 24K (99.99) trên hệ thống sản xuất và công nghệ Italia, năm 2017
Một số kết quả nghiên cứu công nghệ xử lý nhiệt đá Sapphire miền nam Việt Nam, năm 2015

KHEN THƯỞNG VÀ VINH DANH CỦA PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
ĐỖ MINH ĐỨC

A HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

I. HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG
 • Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2018 đến năm 2022, góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” năm 2023.
II. BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ “Đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam năm 2014
III. BẰNG KHEN CỦA BỘ BAN NGÀNH
 • Vinh danh “Doanh nhân văn hóa UNESCO Việt Nam năm 2023” của Liên hiệp các hội UNESCO Việt Nam.
 • Vinh danh “Doanh nhân Việt Nam Tiêu biểu 2022” của Ban Chỉ đạo Quốc gia về Bình xét Doanh nhân Việt Nam Tiêu biểu 2022.
 • Bằng khen “Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công Thương Việt Nam, nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công ty (28/7/1994 – 28/7/2019)” của Bộ trưởng Bộ Công thương.
 • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2016” của Bộ trưởng Bộ Công thương.
 • Bằng khen “Đã có nhiều thành tích trong hoạt động khoa học và công nghệ góp phần thúc đẩy hoạt động SXKD năm 2012” của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.
 • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2012” của Bộ trưởng Bộ Công thương
 • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD góp phần đẩy mạnh phát triển ngành Công thương Việt Nam năm 2010” của Bộ trưởng Bộ Công thương.
IV. BẰNG KHEN CỦA UBND TP HÀ NỘI
 • Bằng khen “Đã có thành tích trong phong trào thi đua khối doanh nghiệp năm 2013” của Chủ tịch UBND TP Hà Nội

B CÁC SÁNG KIẾN ĐƯỢC SỞ KH & CN TP HÀ NỘI BAN HÀNH QUYẾT ĐỊNH

Định vị thương hiệu trang sức DOJI hàng đầu Việt Nam và tầm nhìn quốc tế, năm 2018
Sản phẩm mới: Kim Giáp Thần Tài, năm 2018

C GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ

Giải thưởng Doanh nhân Trẻ xuất sắc châu Á năm 2021 do Tạp chí Jewellery World Awards – JWA bình chọn
Chứng chỉ Nhà Ngọc học Quốc tế của Viện Ngọc học Mỹ GIA (Gemological Institute of America)

KHEN THƯỞNG VÀ VINH DANH CỦA
TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐỖ VŨ PHƯƠNG ANH, TS

A HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

I. BẰNG KHEN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
 • Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ “Đã có thành tích trong công tác từ năm 2009 đến năm 2013, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc” của Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam năm 2014
II. BẰNG KHEN CỦA BỘ BAN NGÀNH
 • Bằng khen  “Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2016 – 2020 ” của Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam năm 2020.
 • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc đóng góp cho phong trào Phụ nữ và công tác của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam” của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam năm 2020.
 • Bằng khen “Đã có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công Thương Việt Nam, nhân kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Công ty (28/07/1994 – 28/07/2019)” của Bộ trưởng Bộ Công thương năm 2019.
 • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam” của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam năm 2016.
 • Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển ngành Công thương Việt Nam” của Bộ trưởng Bộ Công Thương năm 2016.
 • Bằng khen vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2011” của Bộ trưởng Bộ Công thương
 • Bằng khen “Đạt thành tích xuất sắc tiêu biểu trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010” của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.
III. BẰNG KHEN CỦA UBND TP HÀ NỘI
 • Bằng khen “Người tốt, việc tốt” năm 2023 của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.
 • Bằng khen “Đã có thành tích trong phong trào thi đua Khối doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2012” của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.
 • Bằng khen “Đã có thành tích trong phong trào thi đua Khối doanh nghiệp trên địa bàn TP. Hà Nội năm 2011” của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

B DANH HIỆU THI ĐUA

Danh hiệu "Người tốt, việc thiện" năm 2023 của Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hà Nội
Danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2013 - Cúp Bông Hồng Vàng” của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Danh hiệu “Nữ doanh nhân Việt Nam tiêu biểu năm 2010 - Cúp Bông Hồng Vàng năm 2010” của Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam
Danh hiệu “Bông Hồng Vàng Thủ đô 2010” của Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội