Triệu chứng “cơn sốt” vàng từ sự suy yếu kinh tế (18/02/2009)

15/05/2009

Share

Giai đoạn suy yếu kinh tế toàn cầu đang tiếp tục thúc đẩy thị trường vàng tăng lên, dẫn đến triệu chứng cơn sốt vàng. Hiện nay chúng ta có thể nhận thấy cơn sốt trên khắp các thị trường vàng thỏi, bắt nguồn từ những lo sợ của các nhà đầu tư.

Tại Mỹ, chứng khoán có thể sẽ tiếp tục sụt gỉam, khiến các nhà đầu tư đang phải tìm kiếm nơi an toàn để đặt tiền tệ của họ.

Theo đó, ông John Dobra nhận định chính sự lo sợ của các nhà đầu tư là nguyên nhân khiến vàng không ngừng tăng trong khi mọi thứ đang sụt giảm dần. Giai đoạn từ 11/2008 đến nay giá của 6 công ty mỏ hàng đầu đã tăng ít nhất là 44%

Ông cũng chỉ ra gói cứu nguy các ngân hàng Mỹ có thể sẽ dẫn đến lạm phát có tiềm năng đem lại lợi ích cho các nhà đầu tư vàng và ngành công nghiệp khai thác mỏ.