TPBank: 9 tháng tăng trưởng tín dụng gần 46%, lợi nhuận 447 tỷ đồng

04/10/2014

Share

2 

Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) cho biết, 9 tháng đầu năm ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế 447 tỷ đồng, vượt 2% so với kế hoạch cả năm 2014 (kế hoạch 438 tỷ). 

Như vậy, riêng quý 3 ngân hàng đạt 184 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

Tín dụng của TPBank 9 tháng đầu năm nay tăng 45,82% – gấp gần 4 lần so với kế hoạch tăng trưởng tín dụng cả năm 2014 của toàn ngành. Huy động vốn đạt mức tăng 32,1%.

3

TPBank là ngân hàng đầu tiên tiết lộ tình hình kinh doanh 9 tháng đầu năm, cũng là ngân hàng đầu tiên cán đích lợi nhuận sớm nhất.

Theo Cafef.