Tập đoàn VBĐQ DOJI nhận Giải thưởng “Vì sự phát triển ngành mỹ nghệ kim hoàn đá quý Việt Nam”

15/09/2010

Share

15-09-giai thuong.jpg

 

Anh Nguyễn Thanh Quang – Trưởng phòng Hành chính đại diện Tập đoàn lên nhận Giải thưởng

15-09-giai thuong 2.jpg

Giải thưởng này là sự kiện duy nhất trong năm nhằm tôn vinh các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài ngành có nhiều đóng góp cho sự nghiệp mỹ nghệ, kim hoàn, đá quý Việt Nam, có những thành tích xuất sắc trong việc thực hiện nhiệm vụ về kinh tế, đóng góp nhiều cho hoạt động xã hội, thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế – xã hội, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ văn minh, đảm bảo đời sống vật chất cho cán bộ công nhân viên; Cổ vũ động viên, nêu cao lòng nhân ái của cá nhân, doanh nghiệp; Khuyến khích các doanh nghiệp đẩy mạnh, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa, tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội…

HV.