Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI nhận bằng khen của Chủ Tịch UBND Thành Phố Hà Nội về thành tích công tác năm 2009

16/04/2010

Share

Cùng với rất nhiều các bằng khen, giải thưởng Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI đã nhân được như Cúp Vàng “Doanh nghiệp tiêu biểu Việt Nam” lần 1, Cúp “Thăng Long” của UBND TP HN, Siêu Cúp “Thương hiệu mạnh và phát triển bền vững”, Cúp “Sen Vàng”, Cúp “Doanh Nghiệp xuất sắc”, Giải “Ngôi Sao Việt Nam”…thì bằng khen của Chủ Tịch UBND Thành Phố thêm một lần nữa là một phần thưởng xứng đáng dành cho sự cố gắng và các thành công rực rỡ mà Tập Đoàn đã đạt được trong họat động sản xuất kinh doanh và các đóng góp cho xã hội trong năm 2009. Đồng thời cũng góp phần khích lệ sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Tập Đoàn.

04.16.01.png

Bằng khen của Chủ Tịch UBND TP.Hà Nội dành cho Tập Đoàn Vàng Bạc Đá Quý DOJI đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2009

Hoài Thu