Công ty thành viên

Công ty cổ phần đá quý và vàng Yên Bái

Là một trong những thành viên của Tập đoàn DOJI, Công ty CP Đá quý và Vàng Yên Bái có chức năng thực hiện các hoạt động liên quan tới thăm dò, khai thác ...