Chủ tịch – TGĐ Đỗ Minh Phú nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Thành phố Hà Nội” năm 2015

31/08/2015

Share

Trong đợt xét duyệt danh hiệu này, Chủ tịch – Tổng giám đốc Đỗ Minh Phú là lãnh đạo  của doanh nghiệp tư nhân, trong số 98 cá nhân tiêu biểu có sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến kỹ thuật, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn. Nhiều năm qua, Chủ tịch – TGĐ đã có đột phá trong công tác quản trị doanh nghiệp, đưa Tập đoàn DOJI trở thành đơn vị dẫn đầu trong khối Doanh nghiệp tư nhân trên cả nước; góp phần phát triển nền kinh tế Thủ đô cũng như đất nước nói chung.

Danh hiệu “Chiến sỹ thi đua Thành phố Hà Nội” năm 2015 là một trong những sự ghi nhận thành tích xuất sắc Chủ tịch – TGĐ trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh.

Xem thêm Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố & Danh sách  tại đây