xem tất cả lĩnh vực
Loại
AVPL / DOJI HN Lẻ
AVPL / DOJI HN Buôn
AVPL / DOJI HCM Lẻ
AVPL / DOJI HCM Buôn
AVPL / DOJI ĐN Lẻ
AVPL / DOJI ĐN Buôn
AVPL / DOJI CT Lẻ
AVPL / DOJI CT Buôn
Mua vào
5,690
5,690
5,720
5,720
5,685
5,685
5,700
5,700
Bán ra
5,760
5,760
5,770
5,770
5,770
5,770
5,770
5,770
Loại
Kim Ngưu
Kim Thần Tài
Nhẫn P.L.P.T
Kim Thần Tài
Nhẫn H.T.V
Phi SJC
Nữ Trang 9999
Nữ Trang 999
Nữ trang 99
Nữ Trang 18k
Nữ Trang 14k
Nữ Trang 10k
Mua vào
5,690
5,690
5,690
5,690
5,060
5,052
5,025
5,015
4,945
3,733
2,801
1,426
Bán ra
5,760
5,760
5,760
5,760
5,130
5,077
5,110
5,100
5,065
3,933
3,001
1,576

xem tất cả