Chào mừng sinh nhật Ruby Plaza 6 tuổi, Tập đoàn DOJI thực hiện chương trình “Happy Happy… DOJI!!! “ưu đãi tới 50% Trang sức cao cấp kể từ ngày 26/6 đến 2/7/2013.