Chương trình Khuyến mại “Đón Giáng sinh – Chào Năm mới” đặc biệt  hấp dẫn dành cho khách hàng tại Trung tâm Thương mại Ruby Plaza từ 20/12/2009 đến 03/01/2010.

Chi tiết Chương trình như sau:

landing_page.gif