Từ ngày 08/01-05/02, Trang Sức DOJI dành tặng quý khách hàng chương trình đặc biệt: Đổi trang sức cũ lấy trang sức 24K mới áp dụng với Trang sức của DOJI có tuổi vàng < 99.9 và Trang sức không phải của DOJI